• ELNOT- finalizacija stanovanjskega dvojčka Količevo, 2011/2012
 • PVC NOVAK - Nadzor pri gradnji poslovnega objekta Novak, Hotedršica, 2012
 • HACE MILAN - Adaptacija stanovanja »HACE«, Ljubljana, 2012
 • MEDICINSKA FAKULTETA-Rekonstrukcija Tomografa ,Ljubljana,2012
 • FOJKAR Breda in Andrej - Projektiranje in izvedba nadstreška in garaže Ljubljana, 2012
 • MLINAR DUŠAN - Več stanovanjski objekt «Mlinar«, Vrhnika, 2012
 • VODOPIJA MARKO - Dvostanovanjski objekt« Vodopija«, Ljubljana, 2012
 • EKVINOKS d.o.o. - Devet stanovanjski objekt «Čebelarska«, Ljubljana, 2012
 • ELNOT d. o .o, nadzor pri gradnji treh stanovanjskih hiš na Vrhniki, 2012
 • S. VAR - Proizvodni obrat S-VAR d.o.o,Medvedje brdo,2012
 • EKVINOKS d.o.o. – »Čebelarska« - večstanovanjski objekt 2013
 • STEGEL Ana in Tine– izgradnja stanovanjskega objekta 2013
 • ZIDAR VICENCIJA – stanovanjska hiša: slikopleskarska in mizarska dela 2013
 • ROVŠEK ANDREJA – stanovanjski objekt 2014
 • KOGEJ NEVENKA – stanovanjski objekt 2014
 • ŠPAN d.o.o. – slikopleskarska dela 2014
 • JSS MOL – prenova frčad, Raičeva 2014, 2015
 • COMPLAST d.o.o. – gradbena in obrtniška dela, objekt »Complast«, Borovnica 2014
 • PŠ KOMPOLJE 2014
 • VELIKONJA ROMAN – Betoniranje temeljev, Umag 2015
 • JSS MOL – Prenova stanovanj, Ipavčeva 2015
 • ARTCOM – Grad Logatec 2015
 • OŠ HRVATINI – 2015
 • AKTIVA UPRAVLJANJE – Poštni Vrt 6, Logatec – 2015
 • DR. GORKIČ d.o.o. – 2015
 • JAKŠA PETER – stanovanjski objekt 2015
 • KONČAR TADEJ – adaptacija stanovanja, Logatec 2015
 • PILREMAG d.o.o. stanovanjski objekt »Mirni kot, Portorož  – 2015
 • POPIT ZOFI – Obrtniška dela na stanovanjskem objektu »Notranje Gorice« 2015
 • JSS MOL – Prenova stanovanj, Rakuševa, Černetova, Komenskega, Raičeva - 2015
 • KOGEJ ŽIGA – stanovanjski objekt – 2015
 • JSS MOL – prenova stanovanj, Jakčeva, Zadobrovška, Kunaverjeva 2015
 • FIRMAL d.o.o. – nadzor pri gradnji stanovanjske soseske »Mrle«, Vrhnika 2015
 • ŠPAN d.o.o. – odgovorni vodja gradbišča: novogradnja – poslovno-servisni objekt 2015
 • KODELE BORUT – stanovanjski objekt 2015
 • NIKIĆ IGOR – stanovanjski objekt 2015
 • STANOVANJSKI SKLAD RS – sanacija fasad – Tacenski dvori 2015
 • STANOVANJSKI SKLAD RS – gradbena in obrtniška dela – Savski breg, Ljubljana-Črnuče 2015

Reference Klemen Gantar (VBN, vodja projektov)

Klemen Gantar, Roj. 20.06.1963 v Ljubljani
Izobrazba: inž.gradb.,
Od leta 1982 do leta 1998 zaposlen v podjetju GPG Evgrad,d.o.o, na delovnem mestu
obračunskega tehnika, odgovornega vodja del in tehničnega direktorja podjetja.
Od leta 1998 do leta 2011 zaposlen v podjetju Eurogradnje d.o.o., Direktor podjetja in
odgovorni vodja del.
Od leta 2012 zaposlen v podjetju G:K:M:B.d.o.o. na delovnem mestu odgovorni vodja del,
pomočnik direktorja in nadzornik gradbenih del

29 let izkušenj pri gradnji naslednjih objektov:


G P G d d , zaposlen od leta 1982 do 1999

Obračunski tehnik
Odgovorni vodja objekta
Tehnični direktor podjetja

 • Komunalno podjetje Vrhnika, 1984
 • Osnovna šola Notranje Gorice, 1984/85
 • Skladišče Iskra Vrhnika, 1985
 • Izgradnja stanovanjskih objektov v Sarajevu, 1985 88
 • Izgradnja čistilne naprave na Vrhniki,1988
 • Izgradnja trgovine Mercator Rovte, 1989
 • Adaptacija A-banke, Trubarjeva v Ljubljani, 1989
 • Izgradnja Centra Agrotehnika Gruda Vič, 1990/91
 • Obnova vojaških objektov na Vrhniki, Postojni, Tolminu in Borovnici, 1992/93
 • Izgradnja stanovanj na Grbini v Ljubljani, 1994
 • Vzdrževalna dela v Državnem Zboru RS, 1994
 • PTC Loka Vrhnika, 1995

E U R O G R A D N J E  d o o, zaposlen od leta 1999 do 2011

Direktor podjetja z 30 do 50 redno zaposlenimi delavci
Vodja projektov
Odgovorni vodja objektov

 • Prizidek k objektu Avtohiša Real, Ljubljana, 1999
 • A-Net, poslovni objekt, Stegne 31, Ljubljana, 1999
 • Adaptacija trgovine Mercator, Gerbičeva, Ljubljana, 1999
 • Cestna tehtnica Butan Plin, Verovškova, Ljubljana, 1999
 • Enodružinske hiše Log - Jordanov kot, Vrhnika, 1999
 • Gospodarsko poslopje Čerin, Savlje, Ljubljana, 1999
 • Muller, BTC, Ljubljana, 2000
 • Daewoo, Ljubljana, 2000
 • Pošta Brezovica, Brezovica, 1999/2000
 • Trgovina Sanpavlija, Logatec, 2000
 • Zavarovalnica Triglav, Ljubljana, 2000
 • Stan. objekt Ileršič, Unec, 2001
 • Poslovni objekt Dolenc, OIC Logatec, 2001
 • Poslovni objekt Dr. Gorkič, Logatec, 2001
 • Stanovanjsko poslovni objekt Kržič, 2001-02
 • Stanovanjski objekt ZALAR, Logatec
 • Stanovanjski objekt VERBIČ, Logatec
 • Trgovina ELNOT Logatec
 • Prizidek k cerkvi Dolnji Logatec
 • Poslovni objekt MAVRICA, Logatec
 • Poslovni objekt OKNA NAGODE, Logatec
 • Stanovanjska hiša Korenč, Logatec, 2003
 • Stanovanjska hiša Cerkvenik & Valentak, Bizovik, 2003
 • Poslovni objekt GABRIJEL AS, Grosuplje, 2004
 • Več stanovanjski objekt Mlinar Dušan, Vrhnika, 2004
 • Strukturirane večdružinske gradnje, Sneberje, 2004
 • Stanovanjski objekt UMCO Galjevica, 2004
 • Poslovni objekt ŠPAN, Brezovica, 2004
 • Izgradnja večstanovanjske soseske BOBROVO, Ljubljana, 2004, 2005
 • Izgradnja župnijskega vrtca na Vrhniki, 2005
 • Stanovanjski objekti MIJAX, Dolgi most IV. 2005-2006
 • Obnova stanovanjskega objekta Rozman, Ljubljana, 2006
 • Poslovni objekt FAMA, TOC III, Grosuplje, 2006
 • Večstanovanjski objekt VSO Log, Log pri Brezovici, 2006
 • Stanovanjska hiša Duh Andrej, Ljubljana, 2006
 • Nadstrešnica NAKLO, Logatec, 2006
 • Osem stanovanjskih hiš, Bizovik, 2006
 • Stanovanjska hiša MIJAX, Murgle, 2006
 • Stanovanjsko poslovni objekt Bošnjak, Podgorica, 2006
 • Stanovanjska hiša Jereb Andreja, Ljubljana, 2006
 • Stanovanjski objekt Dežnak, Ljubljana, 2006
 • Stanovanjska hiša Duh Andreja, Ljubljana, 2006
 • Poslovno stanovanjski objekt Bošnjak, Ljubljana, 2006
 • 5 večstanovanjskih objektov SMART INŽENIRINGI, Kranjska Gora, 2006, 2007
 • Večstanovanjski objekt ČERIN, Logatec – nadzor, 2006, 2007
 • ADRIA GRAD – 5 stanovanjskih hiš Bizovik, 2007
 • EMONAPROJEKT - stanovanjsko poslovni objekt, Ljubljana, 2007
 • EVP - večstanovanjski objekt Štepanja vas, Štepanja vas, 2007
 • HACE MILAN - stanovanjska hiša, Ljubljana, 2007
 • Cerkev sv. Pavla Vrhnika, obnova cokla, 2007
 • ADRIA GRAD - Vila UNI, Društvena, Ljubljana, 2007
 • SLOVENSKE ŽELEZNICE - prenova fasade na železniški postaji Brezovica,2007
 • VNC GRADJE - stanovanjski dvojček in samostojna hiša, Šmarje Sap, 2007
 • Adaptacija Policijska postaja Vrhnika, 1998/99
 • Adaptacija skladišča Avtohiša, Vodovodna 93 v Ljubljani, 1999
 • Adaptacija pisarn A-net, Stegne 31 v Ljubljani, 1999
 • Izgradnja Enodružinskih hiš Log-Jordanov kot, Vrhnika
 • Izgradnja obrtne delavnice Pleško-Cars, Lukovica pri Brezovici, 1999
 • Adaptacija A.C.Kondor, Ljubljana 1999
 • Preureditev lokala v železniškem podhodu Neuredini, Ljubljana
 • Narodni muzej Ljubljana, Lapidarij, 2001
 • Stan. hiša Bogataj, Medvedje brdo, 2001
 • Poslovna stavba DeGlerija, Logatec, 2001
 • Adaptacija stanovanja Sotlar, Tavčarjeva 10, Ljubljana, 2001
 • Stanovanjska hiša Ileršič. Unec, 2001
 • Skladišče Dynocast in kompresorska postaja, Unec, 2002
 • Stanovanjski dvojček Log – novogradnja
 • Otroško igrišče Logatec
 • BARKO Ljubljana- proizvodna hala
 • Stanovanjska hiša Novak
 • Stanovanjski dvojček TTY
 • Stanovanjska hiša »Vila Ana«, Logatec
 • Stanovanjska hiša Ham, Ljubljana
 • Poslovni objekt ČEPON, Lesno Brdo, 2004
 • Večstanovanjski objekt ASGARD NEPREMIČNINE, Slovenski Javornik, 2004, 2005
 • Proizvodno poslovni objekt PVC NAGODE Postojna, 2004, 2005
 • Stanovanjski objekt ASGARD NEPREMIČNINE, Podkoren – 2005
 • Gostišče Jasna, Kranjska Gora – 2005
 • Trostanovanjski objekt DAR TAR, Kranjska Gora – 2005
 • Počitniška hiša LOZEJ SAMO, Kranjska Gora – 2005
 • Stanovanjski objekt ASGARD NEPREMIČNINE, Planica – 2005, 2006
 • Stanovanjski objekt ASGARD NEPREMIČNINE, Mojstrana – 2006
 • Večstanovanjski objekt VSO Log, Log pri Brezovici 2006
 • Stanovanjska hiša Klančar, Planina, 2006
 • Stanovanjska hiša Mlinar, Kranjska Gora, 2006
 • Stanovanjska hiša Log - ASGARD NEPREMIČNINE, Log, 2006, 2007
 • Pet stanovanjskih hiš ADRIA GRAD, Bizovik, 2007
 • Stanovanjska hiša – OSREDKAR, Belca, 2006, 2007
 • Devet individualnih dvojčkov - EUROWORK, Volčji Potok, 2006, 2007
 • Stanovanjska hiša MAVSAR NAJDENOV, Kranjska gora, 2007
 • Prenova stanovanjske hiše VRHOVEC, Kranjska gora, 2007
 • Stanovanjski objekt BLENKUŠ, Kranjska gora, 2007
 • Stanovanjska hiša MERTELJ, Gozd Martuljek, 2007
 • JJ Trnovec, Log – poslovni objekt, 2008
 • GRC Logatec – poslovni objekt
 • Trostanovanjski objekt Stefanutti, Rateče, 2008
 • ZAPA, Kranjska Gora – večstanovanjski objekt
 • SLANA Anton, Brezovica-izgradnja stanovanjske hiše
 • MEPLAS – Oreškovič, Kranjska Gora, Podkoren – gostinski objekt, stanovanjski objekt
 • SPET INVESTICIJE, Brezovica – za Grabnom
 • SCHULZ, Kranjska Gora –počitniški objekt, 2008
 • KETIVER – izgradnja trostanovanjski objekt, 2009
 • LEGAT, Log- preureditev stanovanjskega objekta, 2009
 • Stanovanjski blok "A" v Prevojah, investitor SKG Kamnik; 1000 m2
 • Avtosalon Avtonabava; 300 m2
 • Stanovanjski blok »B in C« v Prevojah, 2000/2001
 • Lakirnica Porsche Ljubljana, 2001
 • Poslovno stanovanjski objekt PSGO – SKG, Kamnik, 2001-02
 • Stanovanjska hiša NOSAN, Podlipa
 • Stanovanjska hiša ČEČ – Koritno, Bled
 • GIMNAZIJA Šentvid – adaptacija, vzdrževalna dela
 • MEDEX d.d., INTERNATIONAL Ljubljana, prenova
 • Skladiščna hala TUBA – LAJOVIC, Ljubljana
 • Obnova restavracije Državnega zbora, Ljubljana, 2003
 • Skladiščna hala »FIST«, IOC Trzin – namestnik vodje objekta, 2004
 • Gasilski dom DOBROVA pri Ljubljani, 2004
 • Večstanovanjski objekt Viška 43, Ljubljana, 2004, 2005
 • MEDEX, d.d., prenova jedilnice na Linhartovi 11a, Ljubljana – 2005
 • OBČINA VRHNIKA – rekonstrukcija odra CANKARJEV DOM, Vrhnika - 2005
 • MARCHE Gostinstvo – prenova gostinskega objekta Lom II, 2006
 • ALEJA PLUS -več-stanovanjski objekti STRUŽEVO pri Kranju, 2006, 2007
 • Zdravstveni dom Vrhnika – obnova,zunanja ureditev
 • ZD Vrhnika – Štirnova hiša - sprememba namembnosti
 • LIDO – poslovni objekt, Lesno Brdo, 2008
 • Glasbena šola Vrhnika – prenova učilnic in vhoda, Vrhnika, 2008
 • RUTAR Center, Ljubljana - Rudnik, 2001
 • Obračun Zavarovalnica Triglav, Ljubljana
 • Palma Portorož
 • Poslovni objekt Dolenc, Logatec
 • Obnova poslovnih prostorov KZ Vrhnika, 2001
 • Stanovanjski objekt Mihelin, Vrhnika, 2001
 • Poslovno stanovanjski objekt Andino Hydroinženiring, OIC Logatec, 2001
 • SVILANIT Kamnik – prenova trgovine
 • Stanovanjska hiša PAVŠELJ – Rakitna
 • SUMMIT MOTORS – FORD, zunanja ureditev
 • Poslovno-stanovanjski objekt Rus, Ljubljana, 2003
 • Izgradnja večstanovanjske soseske BOBROVO, Ljubljana, 2004, 2005
 • Apartmajski objekt Fiesa, 2005
 • Poslovni objekt FAMA, TOC III, Grosuplje; 2006
 • Postavitev reklamnih panojev AMIKUS, 2006
 • Poslovni objekt; Vrhnika HAMEX, 2006
 • Dve stanovanjski hiši LACOM FIN Koseze - 2005
 • PER MIZ – mizarska delavnica, Grosuplje, 2006
 • ELNOT – stanovanjska hiša in dvojček, Količevo, 2006, 2009
 • PUŠLJAR Milan – poslovno stanovanjski objekt, Višnja Gora, 2007
 • KOCMUR Luis Sebastian – stanovanjska hiša, Logatec, 2007
 • VG5 - Dom upokojencev Kamnik, 2009
 • VG5 – poslovno skladiščni objekt Emporio medical, Grosuplje, 2009
 • KELE&KELE-mlekarna Krepko Logatec, 2010
 • MIJAKS – Feguš, Murgle –stanovanjske hiše-2008
 • Valenčič Matjaž – prenova in dozidava stanovanji objekt 2009
 • Kranjec, Trnovo (Mala čolnarska) – stanovanjski objekt
 • STIKING, Lavrica – izgradnja večstanovanjskih objektov 2008 - 2009
 • Jakšič Žavbi – prenova stanovanja
 • PLES PLUS izgradnja vrtca in plesne šole Rakovnik, Ljubljana - 2009
 • Mavrica Logatec
 • Adaptacija trgovine Pami d.o.o., Vrhnika
 • Obnova rezervoarja Valkarton, Rakek
 • Poslovno-stanovanjski objekt RCG, Vrhnika, l.2003
 • Valkarton Logatec, 2004
 • Stanovanjska hiša –RUBIDO, Bevke; 2006
 • Nadzidava in rekonstrukcija - GLASBENA ŠOLA VRHNIKA, 2006
 • UNEC – izgradnja stanovanjskega naselja »Hribci«
 • MODRI KVADRAT – GEOT - temeljenje
 • Šola Hotedršica prenova šole
 • SKODLAR, Bevke –večstanovanjski objekt
 • Vrtec Logatec - obnova
 • VG5 - Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • PGD VRHNIKA - prizidek k gasilskemu domu, Vrhnika, 2009
 • KUKEC Bojan – prenova mansarde, Vrhnika, 2009
 • KOVINOPLASTIKA LOŽ – OŠ KNEŽAK, 2009
 • VG5 – stanovanjska hiša Rožna dolina, Ljubljana, 2009
 • ARBA PLUS – adaptacija Fakulteta za šport, Kodeljevo, Ljubljana, 2009
 • Poslovni objekt Complast, IOC Logatec l. 2004
 • Poslovno proizvodni objekt Plurifilter, IOC Logatec, l. 2005
 • Stanovanjska hiša Jakša – 2005
 • Stanovanjska hiša Jereb, Brezovica, 2006
 • VRHOVNIK Aleš – stanovanjski objekt Bernik, Podkoren, 2008
 • MEPLAS – A, B, C objekt, Gozd Martuljek, 2008
 • ASGARD – 3 stanovanjske hiše Planica, Planica, 2009
 • GORUP Igor – stanovanjska hiša, Rateče, 2009
 • IMOS – rekonstrukcija Vila Zajc, Višnja gora, 2007
 • PRINO - 6 stanovanjskih dvojčkov Šujica, Šujica, 2008
 • VG5 - PROBANKA, Bavarski dvor, Ljubljana, 2009
 • ARBA PLUS – razna dela RTV Slovenija, Ljubljana, 2009
 • PESJAK MALEŠIČ – stanovanjska hiša, Sevnica, 2009
 • KERAGRAD – poslovni objekt Podbreznik, Novo mesto, 2009
 • NDM – prenova poslovnega objekta, Vransko, 2009
 • Strukturirane več družinske gradnje, Sneberje, 2004
 • Poslovni objekt PVC Nagode, Postojna, l. 2004 – 2005
 • Stanovanjski objekt Opekarska, Ljubljana – obračun, l. 2005
 • 5 večstanovanjskih objektov SMART INŽENIRINGI, Kranjska Gora, 2006, 2007
 • Župnija Logatec – več generacijski dom »Dom na griču«, Logatec, 2008
 • Zdravstveni dom Logatec - sanacija tlakov, 2008
 • ANVINA - Banka DBS Logatec, 2009
 • MIJAKS – 10 stanovanjskih hiš in dve garaži Murgle, Ljubljana, 2008
 • Gantar Marko – obnova hiše, Logatec, 2009
 • Vrhunec Meta – izgradnja hleva Gornja Trebuša, 2009
 • FeBRUS – delavnica, 2009
 • VALENČIČ Matjaž – stanovanjska hiša, Ljubljana, 2009
 • JENČIČ Aleš – stanovanjska hiša Murgle, Ljubljana, 2009
 • RAVNIKAR Martin – prenova stanovanjske hiše, Ljubljana, 2009
 • CONFIDENTI Blaž – prizidek k stanovanjski hiši, Ljubljana, 2010
 • ŠEKORANJA Iztok – stanovanjska hiša, Ljubljana, 2010
 • IVANČIČ Aljoša, hiša na Jasni, Kranjska Gora 2010
 • IVANČIČ Aljoša, hiša na Jasni, Kranjska Gora 2010
 • VRHOVNIK - dokončanje stanovanja, Unec, 2010
 • ASGARD - Rateče 148, večstanovanjski objekt – 2009 - 2010
 • BOC Vinko, Gozd Martuljek, 2010
 • GREDIČ – obnova Gradu Ceglo, Goriška Brda, 2010
 • TRUDEN Andreja – stanovanjska hiša, Ljubljana, 2010
 • MESERKO Marija – prenova stanovanjske hiše, Koseški bajer, Ljubljana, 2010
 • GI1 - Poslovno stanovanjski objekt Podutik, Ljubljana, 2010
 • BIMA – stanovanjski dvojček, Trnovo, Ljubljana – 2010
 • Dom upokojencev Vrhnika – preureditev kopalnic, 2010
 • LEBAN Irena – stanovanjska hiša, Logatec, 2010
 • REMŠKAR Janez – stanovanjska hiša, Vrhnika, 2010
 • TUŠAR – stanovanjska hiša, Hrušica, 2010
 • AMICUS – panoji Drenov grič, 2010
 • SCHULZ –stanovanjska hiša, Rateče - 2010
 • DOLENJGRAD – oskrbovana stanovanja Pod Skalco, Kamnik, 2010
 • ULTIMOINVEST - Cankarjevo nabrežje, Ljubljana –prenova VSO -2010
 • GREDIČ – obnova Gradu Ceglo, Goriška Brda, 2010 -2011
 • TIM COM – vila bloki »NA KLANCU« Medvode – dokončanje gradnje - 2011
 • BOLHA –stanovanjska hiša, Ig – 2011
 • ILIĆ Zoran - stanovanjska hiša, Lavrica – 2011
 • Roletarstvo Uršič, 2011